Serviceavtal

Service av din kyl- eller värmeanläggning är mycket viktigt för att förhindra onödiga driftstopp och eventuella varuförluster. Från och med 1 januari 2017 gäller nya krav på kontroll av köldmedialäckage, vilket innebär att även aggregat under 3 kg omfattas av läckagekontroll. Om fyllnadsmängden motsvarar 5 ton CO2e eller mer måste anläggningen läckagesökas minst en gång/år. Givetvis tar Aktiv Kyla Sweden AB hand om allt som rör just din anläggning, såsom rapporter till myndigheter (Miljö & Hälsa), så att du kan koncentrera dig på din övriga verksamhet.

 

Vid service av en kyl- eller värmeanläggning görs först en läckagesökning för att kontrollera att anläggningen är tät och inte läcker ut köldmedia. Sedan rengörs kondensor och förångare för att anläggningen ska jobba så energieffektivt som möjligt. Slutligen utförs en eventuell intrimning av hela anläggningen.

 

När du tecknar serviceavtal med Aktiv Kyla Sweden AB får du fast pris på service och blir prioriterad kund, vilket är särskilt fördelaktigt vid hög belastning. Vid nyteckning av avtal gör vi en genomgång av er anläggning för att fastställa statusen och rekommenderar därefter eventuella åtgärder.