Luft/vattenvärmepump

Luft/vattenvärmepump passar bäst för dig som har ett vattenburet värmesystem som drivs med el eller olja och vill minska dina energikostnader.

 

Genom att installera en luft/vattenvärmepump minskas kostnaden för uppvärmning och varmvatten upp till 70% jämfört med direktverkande el eller olja. Detta innebär att installationen återbetalar sig under relativt kort tid och de miljövinster som du får med en värmepump har även nästa generation nytta av.